Kurser & Föreläsningar

Innovation för fokus, energi och stressreducering

KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

FÖRETAGSKURSER:


Ta hand om din hjärna 

Företagets viktigaste resurs brukar vara personalen. Liksom kontorsarbetares viktigaste resurs nästan uteslutande är hjärnan. Beslutsfattande, kreativitet och effektivt samarbete kräver ett skarpt sinne och därför är kunskapen om hur vi håller sinnet klart viktig.


1,5 timmar utbildning per vecka i 8 veckor. Det är allt som behövs för att få ett förändrat beteende och ett varaktigt resultat.


Hjärnsmart kunskap

I teoridelen går vi igenom vanliga beteenden och fallgropar. Vi tittar på hur kropp och sinne reagerar på stress. Igenkänningsfaktorn brukar vara hög!


Därefter lär vi oss om hur hjärnan fungerar; vilka begränsningar den har och vilka möjligheter som finns. Vi får kunskap om energitjuvarnasom stjäl hjärnkapacitet och hur vi överlistar dem. Utbildningen bygger på och tar upp aktuell forskning inom neurovetenskap.


Muskelövningar för hjärnan

Den praktiska delen av utbildningen lär deltagarna att jobba mer hjärnsmart. Verktygen och de praktiska övningarna ökar fokus, närvaro och kreativitet, samtidigt som de ger ökad medvetenhet om tankar och känslor. Övningarna ger även deltagarna möjlighet till återhämtning, stressreduktion och ökad impulskontroll.


Kunskapen, övningarna och verktygen är såklart enkla att dra nytta av under arbetsdagen såväl som i olika vardagssituationer.
Tryggare team med mer medkänsla


Med mer medkänsla i teamet skapar du mer trygghet. Trygga team är mer lönsamma och högpresterande än de team där medarbetarna inte känner en psykologisk trygghet. 


Vi har ofta en inre dialog med oss själva och många gånger är den inte så snäll.

Hjärnan kan inte skilja på andras elaka ord och våra egna. Att höra elaka ord får vår stenåldershjärna att tänka att vi utsätts för risk för uteslutning ur gruppen vilket

på savannen innebar en absolut livsfara. 


När vi tillåter oss att vara snälla mot oss själva och andra blir vi alltså mindre stressade

och får tillgång till en större del av vår hjärna. 


I teoridelen går vi bl.a. igenom Paul Gilberts modell för hot, driv och trygghet. I övningarna lär vi oss hur vi hackar systemet för att komma till trygghetszonen utan att bli passiva. Tvärtom kan vi med en medkännande attityd bli bättre på att sätta gränser! 


FÖRELÄSNING:


Personlig hållbarhet i en föränderlig värld - 1,5hHur kan vi hantera de utmaningar vi ställs inför i vårt moderna sätt att jobba och leva, och hur kan mindfulness och kunskap om hjärnan öka vårt välbefinnande och bidra till ett hållbart arbetsliv?


Under föreläsningen varvas teori och aktuell neurovetenskaplig forskning med praktiska övningar och verktyg som ökar den personliga hållbarheten. Deltagarna får med sig konkreta tips att testa i sin vardag.

FÖRELÄSNING:


Väggen - kan vi vaccinera oss mot vår tids stressepidemi? 1,5h


Varför drabbas vi? Vilka drabbas? Hur kan vi uppmärkssamma tidiga varningssignaler. Hur kunskap om hjärnan och rätt sorts prioriteringar kan hjälpa oss på rätt köl igen. Om dagens digitala och sociala utmaningar och hur vi hittar strategier för att vara långsigtigt hållbara livet igenom.Fördelarna är många...

Självklart finns det många positiva effekter med att träna din hjärna. Naturligtvis för deltagarna, men också för företaget. Här kommer några av dem:


Ökat självledarskap – En förutsättning för att kunna leda andra. Förbättrad sömn – Att känna sig utvilad. Men också att lättare komma till ro och somna på kvällen.


Stresshantering – Att kunna lugna ner sig själv i stressiga situationer. Och att känna igen kroppens signaler om att pausa.


Kunna reglera känslor – Att styra sina reaktioner i positiv riktning. Och att kunna reglera känslor, kontrollera impulser och bibehålla lugn.


Känna sig närvarande – Både i kundrelationer och med kollegor.


Ökat engagemang – För företagets affär och de arbetsuppgiftersom ska uföras. Ökad trivsel och bättre samarbete kommer på köpet.


Förbättrad ekonomi – Framförallt i form av minskad frånvaro. Men också genom kraftigt reducerad sjuknärvaro.


Ökad produktivitet – Att kunna prioritera hjärnsmart leder garan- terat till mindre stress. Det ökar produktiviteten.


Förändringshantering – Att vara öppensinnad och därmed förbe- redd på olika situationer (förutsedda liksom oförutsedda).

nFocus AB


Vi hjälper företagets medarbetare till ett välmående, engagerat och långsiktigt hållbart arbetsliv.


Vi jobbar med innovationer för fokus, energi och stressreducering.

KONTAKTA OSS

Tellusborgsvägen 108

126 28 Hägersten

Sweden

© Copyright. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera