FAQ om mindfulness

Innovation för fokus, energi och stressreducering

FAQ OM MINDFULNESS

FAQ om Mindfulness


Behöver jag ha förkunskaper för att utöva mindfulness?

Inga förkunskaper behövs. Du är välkommen som du är!

 

Sitter vi på golvet eller på en stol? Eller ligger vi på yogamattor?

Ute på företag sitter vi vanligtvis på stolar i ett konferensrum.

På de privata kurserna kommer vi mestadels att sitta i en ring på golvet. Det finns kuddar och bolster att sitta på och har man problem att sitta på golvet finns det stolar i lokalen att sitta på. Kroppsscanningsövningar görs liggande på golvet, men om en har svårt att hålla sig vaken går det bra att sitta också.

 

Behöver jag göra något mellan kurstillfällena?

Mindfulness ger bäst effekt om du tränar varje dag. Var och en tränar efter sin förmåga och vilja. Mellan kurstillfällena ber jag dig träna ca 10 min per dag, men du väljer själv om du tränar mer eller mindre än så.

 

Jag tror inte mindfulness är för mig. Jag kan inte blockera ut mina tankar.

Allas sinnen vandrar, du behöver inte kunna stilla ditt sinne. Mindfulness handlar både om återhämtning i stunden, men även om att lägga märke till tankar, känslor, kropp och omgivning.

 

Jag är väldigt stressad, är mindfulness bra mot stress?

Absolut! Vi går igenom tekniker som lugnar kropp och sinne, både i stunden och på sikt.
Återhämtning är nyckeln för att inte gå sönder fysiskt och psykiskt.

 

Jag har hört att mindfulness kan vara bra mot sömnsvårigheter,
stämmer det?

De flesta av mina deltagare som tidigare haft sömnsvårigheter vaknar mer utvilade efter
att de börjat träna mindfulness. Även om man inte sover eller somnar bättre, brukar
förhållningssättet till sömnsvårigheterna kunna ändras till det bättre. Det finns såklart
ingen garanti, men det kan helt klart vara värt att prova.

 

(Min egen sömnkvalitet förbättrades när jag började utöva mindfulness för länge
sedan, då gjorde jag endast 5 minuter innan jag skulle somna)

 

Jag har hört att mindfulness kan lindra smärta, stämmer det?

Det hade ju varit bra om det kunde det. Det finns t.ex. program på vårdinstanser som är inriktade mot patienter som har kronisk sjukdom eller smärta. Det patienten lär sig är ett förhållningssätt till sin smärta eller sjukdom som kan upplevas som en lindring av tillståndet. Utöver en smärta som man känner kan det hända att man spänner sig eller oroar sig för sitt tillstånd och det är det som man brukar säga förbättras.

 

Jag har panikångest, fungerar mindfulness mot det?

Tala med din läkare i första hand. Stark ångest och djup depression kan förstärkas av långa meditationer, men meditationerna som vi gör i kursen kommer att vara mellan 10-20 minuter långa. Får du ångest under en meditation kan du avbryta eller göra på ett annat sätt som passar dig.

 

Jag vill anmäla min partner som jag tror kan behöva det här, är det ok?

Deltagandet blir bäst om det är frivilligt. Har du samtycke från hen, så kör! Kom gärna tillsammans!

 

Mindfulness känns flummigt. Är det det?

Mindfulness är en form av mental träning, med skillnaden att du inte behöver föreställa dig något. Du tränar dig på att bli mer medveten om vad som sker inom dig och i din omgivning på ett icke-dömande och nyfiket sätt.

 

Är inte mindfulness en del av en religion?

Det är en form av meditation där de religiösa bitarna tagits bort från Buddhismen, d.v.s. avsekulariserats. Alla religioner har inslag av någon form av reflektion/introspektion/återhämtning och i dagens samhälle prioriteras återhämtningen ofta bort tyvärr.

 

Formen mindfulness skapades av Jon Kabat-Zinn som en del i patientvård eftersom han hade en teori om att det borde vara gynnsamt för patienternas läkandeprocess, vilket visade sig stämma i vetenskapliga undersökningar.

nFocus AB


Vi hjälper företagets medarbetare till ett välmående, engagerat och långsiktigt hållbart arbetsliv.


Vi jobbar med innovationer för fokus, energi och stressreducering.

KONTAKTA OSS

Tellusborgsvägen 108

126 28 Hägersten

Sweden

© Copyright. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera