Länkar

Innovation för fokus, energi och stressreducering

FORSKNING OCH ARTIKLAR

Forskning: mediterande chefer fattar bättre beslut

Forskning från Handelshögskolan visar:


Chefer som har ett meditativt förhållningssätt till arbetet kan ta in fler och bredare perspektiv när de fattar viktiga beslut, vilket på sikt leder till att verksamheten utvecklas på ett mer hållbart sätt.

Fördelar med mindfulness

på jobbet 

Nöjda medarbetare, mindre emotionell stress


En studie publicerad 2013 visar att medarbetare visade signifikant förbättring på att reglera sina känslor, upplevde mindre emotionell stress och var nöjdare på jobbet än i kontrollgruppen.

ROI 200% på mindfulness

SAP: ROI 200% på företagets mindfulnessutbildningar 


Daniel Goleman, psykolog vid Harvard, och Richard Davidson, neurovetenskapsman, listar tre bevisade fördelar med mindulness som gör att människor agerar mer effektivt i oförutsägbara miljöer; förbli lugn och öppensinnad, förbättrad kognitiv förmåga och bättre fokus och klarhet i sinnet.

När gjorde du ingenting i

10 minuter senast?

Hur tar du hand om hjärnan, viktigaste verktyget på jobbet

Du behöver ingen rökelse, inte sitta med benen i kors på golvet. När tog du hand om din hjärna senast, redskapet som hjälper dig att vara fokuserad, spontan, kreativ. Ett verktyg som gör att du kan vara omtänksam, emotionellt stabil och närvarande med dina medarbetare.

Mindfulness, Selflessness

& Compassion

Företag med bra resultat har ledare som är medvetet närvarande (mindful), osjälviska och medkännande med sin personal. Enligt en 3-årig studie som Potential project gjorde tillsammans med Harward Business Review handlar bra ledarskap mer om vem du är än vad du gör. Chefer med dessa egenskaper har lättare att attrahera duktig personal.

Evidensbaserad forskning om

mindfulness

Plattform för

forskningen

AMRA är en hub för evidensbaserade studier om mindfulness som process och utövning, som bl.a. vill bygga en plattform för evidensbaserade standarder för forskning kring mindfulness.

nFocus AB


Vi hjälper företagets medarbetare till ett välmående, engagerat och långsiktigt hållbart arbetsliv.


Vi jobbar med innovationer för fokus, energi och stressreducering.

KONTAKTA OSS

Tellusborgsvägen 108

126 28 Hägersten

Sweden

© Copyright. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera